Referencie

Právne služby naša advokátska kancelária poskytovala, alebo poskytuje, napríklad nasledujúcim subjektom (v abecednom poradí):

ABLE Solutions, j. s. a
AFY, s.r.o.
Agentúra Zimný, s. r. o.
Aglo solution s.r.o.
AMBJA s.r.o
Allplan Slovensko s. r. o.
ALVO, s.r.o.
Arven Real Team, s. r. o.
Asociácia slovenských spotrebiteľov
Auto Solution Services, spol. s r. o.
Baggins Education, s. r. o.
Brány K s.r.o.
ČAROIN s. r. o.
DAXA, s.r.o.
DIEVRINSIS s. r. o.
DESIGN IN, s. r. o.
DOLIS, s.r.o.
Domus&Design s.r.o.
DUO šped, s.r.o.
ENICMA spol. s r.o.
EUGENIKA spol. s r.o.
Fine Bakery s. r. o.
Gentlemans World, s. r. o.
Geopolis, s. r. o.
GOEN, spol. s r.o.
HOLLEN s.r.o.
IMMOSERVIS Bratislava, s.r.o.
K3 plus, s.r.o.
K3 outdoor, s.r.o.
K A S I C O, a.s.
Kiloo ApS (Dánsko)
KRAFT reklamná agentúra, s.r.o.
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Millennium, spol. s.r.o.
Millennium Services, s. r. o.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
NOVART, s.r.o.
Občianske združenie DLHÉ DIELY - garáže obj. 335
Odyzeo, spol. s r. o.
OCHOTNICKY PARTNERS, s.r.o.
ORIFLAME Slovakia, s.r.o.
Poštová spoločnosť s. r. o.
Pox, s.r.o .
Print4U, s. r. o.
Resa, s. r. o.
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
SODA gallery, s.r.o.
Spoločenstvo vlast. nebyt. priest. - garážových boxov, DLHÉ DIELY - GARÁŽE
Správa zariadení Úradu vlády SR
STELLA Integration s. r. o.
TARIŠKA s. r. o.
Twistovo, s.r.o.
X - Ware Systems, s.r.o.
Úrad vlády SR

.... a mnoho ďalších fyzických a právnických osôb.

Ako (substitučný) právny zástupca vystupoval JUDr. Ing. I. Bojna napr. i v sporoch o tzv. úveroch na trvalo sa obracajúce zásoby (TOZ) podnikov Strojárne Prievidza, a.s., PRAKOENERG, s.r.o., Prakovská oceliarska spoločnosť, s.r.o., St. Nicolaus, a.s..

Osobitne chceme zvýrazniť spoluprácu v nekomerčnej sfére s OZ Človek v ohrození a Plamienok, n. o.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené
Redakčný systém: SysCom
Tvorba stránok: Aglo solutions