Právne služby

Na čo sa náš tím najmä špecializuje

Právne záležitosti:

- obchodné právo (vrátane zakladania obchodných spoločností za špeciálne ceny),
- občianske právo,
- rodinné právo (vrátane rozvodov),
- pracovné právo,
- správne právo.

Po dohode poskytujeme právne služby aj u Vás doma, resp. vo Vašej spoločnosti, a to aj ako jednorázové poradenstvo.

Pre väčšie podniky môže byť zaujímavou naša činnosť v oblasti vypracovávania správ o právnej previerke (due diligence report), pri ktorých v našom tíme pôsobia i ďalší spolupracujúci advokáti.

Pre spoločnosti pôsobiace v oblasti elektrotechniky ponúkame kvalifikovanú právnu pomoc pri riešení rôznych sporných záležitostí technického charakteru (vrátane prípadných súdnych sporov, vymáhania pohľadávok a pod.), nakoľko spolupracujeme s poprednými odborníkmi elektrotechnikmi - špecialistami z oblasti vysokého školstva, praxe a súdnoznalectva.


Realitná činnosť:

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
- kompletný právny servis pri uzatváraní zmlúv,
- odborné posúdenie zmlúv vypracovaných inými osobami,
- kompletný pozmluvný servis,
- autorizácia zmlúv o prevode nehnutelnosti.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené
Redakčný systém: SysCom
Tvorba stránok: Aglo solutions