Kto sme

JUDr. Ing. Ivan Bojna,
po absolvovaní stredoškolského štúdia na gym. J. Hronca v Bratislave paralelné štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave a Obchodnej Fakulte EU v Bratislave. Počas štúdia činnosť externého poradcu Združenia slovenských spotrebiteľov so zameraním sa na právne poradenstvo spotrebiteľom. V r. 2000 až 2003 prax právneho čakateľa, paralelne externý spolupracovník spotrebiteľského časopisu TEST (výklad spotrebiteľských zákonov v časopise TEST a novinách SME, právna infolinka). Od júna 2003 komerčný právnik, od 1. 1. 2004 na základe zákona o advokácii advokát (zap. v SAK, osvedčenie č. 3559), v súčasnosti prevádzkuje vlastnú advokátsku kanceláriu v obvode Bratislava IV, m. č. Dúbravka.

Koncipienti a právni asistenti:

Bc. Monika Kubíková, právny asistent

Viac hláv, viac rozumu
Spolupracujeme s viacerými externými spolupracovníkmi (exekútor, daňový poradca, odborník v oblasti elektrotechniky a pod.).

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené
Redakčný systém: SysCom
Tvorba stránok: Aglo solutions