Kto sme

JUDr. Ing. Ivan Bojna,
po absolvovaní stredoškolského štúdia na gym. J. Hronca v Bratislave paralelné štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave a Obchodnej Fakulte EU v Bratislave. Počas štúdia činnosť externého poradcu Združenia slovenských spotrebiteľov so zameraním sa na právne poradenstvo spotrebiteľom. V r. 2000 až 2003 prax právneho čakateľa, paralelne externý spolupracovník spotrebiteľského časopisu TEST (výklad spotrebiteľských zákonov v časopise TEST a novinách SME, právna infolinka). Od júna 2003 komerčný právnik, od 1. 1. 2004 na základe zákona o advokácii advokát (zap. v SAK, osvedčenie č. 3559).


Priami spolupracovníci:


JUDr. Martina Štefanková, LL.M.
– spolupracujúca advokátka,
absolventka Gymnázia na ul. Dominika Tatarku, Poprad (2005) a Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne (2010). V roku 2011 absolvovala rigoróznu skúšku na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a študijný program LLM absolvovala v r. 2013/2014 na Queen Mary University of London, School of Law. V kancelárii JUDr. Ing. Ivana Bojnu pôsobí od zapísania do zoznamu advokátov v r. 2015 ako spolupracujúca advokátka, t. č. na rodičovskej dovolenke.

Koncipienti a právni asistenti:

JUDr. Eva Puškárová, advokátska koncipientka (t. č. na rodičovskej dovolenke),
Mgr. Miroslava Revajová, advokátska koncipientka,
Bc. Ivana Valachová, právna asistentka.

Viac hláv, viac rozumu
Spolupracujeme s viacerými externými spolupracovníkmi (exekútor, daňový poradca, odborník v oblasti elektrotechniky a pod.).

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené
Redakčný systém: SysCom
Tvorba stránok: Aglo solutions